prace energetyczne

Firma „MEGAZEC” w zakresie prac elektrycznych i elektroenergetycznych posiada niżej wymienione możliwości:

 • projektowanie instalacji elektrycznych
 • montaż sterowniczych i elektroenergetycznych linii kablowych n.n. i w.n.
 • montaż i konserwacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • montaż rozdzielnic wewnętrznych od 0.4 do 15 kV oraz napowietrznych do 110 kV
 • montaż instalacji i urządzeń prądu stałego
 • montaż instalacji odgromowych i uziemiających
 • montaż instalacji oraz przeglądy i konserwacje elektrofiltrów
 • pomiary elektryczne: izolacji, uziemień ochrony przeciwporażeniowej itp.
 • pomiary aparatury elektrycznej w stacji prób
 • pomiary i rozruch instalacji elektroenergetycznych
 • kompleksowe wykonawstwo montażu elektrycznego dla potrzeb elektrowni i elektrociepłowni, stacji energetycznych, obiektów przemysłowych, budownictwa ogólnego, ochrony środowiska
 • remonty kapitalne silników indukcyjnych klatkowych n.n.o mocy do 100 kW z przezwojeniem
 • przeglądy i wymiana łożysk silników n.n. i 6 kV o mocy 1.25 MW
 • przeglądy i wymiana łożysk spawarek wirowych
 • przeglądy i konserwacja aparatury elektrycznej: wyłączników olejowych na napięcie    110 kV typu VMM110/10/35, wyłączników olejowych na napięcie 6 kV typu WMSWP, JO2500, VM2000, SCJ4
 • usuwanie zakłóceń ruchowych i usterek, prowadzenie remontów poawaryjnych
 • kompleksowa obsługa dla utrzymania ciągłości ruchu