energetyka zawodowa

Firma „MEGAZEC” oferuje kompleksowe wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych, inwestycyjnych  w zakresie:

 • kotłów energetycznych wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • turbin parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi , generatorów, wzbudnic
 • rurociągów energetycznych
 • urządzeń gospodarki nawęglania
 • urządzeń hydraulicznego  i suchego odpopielania
 • urządzeń gospodarki wodnej
 • urządzeń wentylacji i klimatyzacji
 • instalacji sprężonego powietrza, sprężarek
 • instalacji wody: pitnej, surowej, chłodzącej, technologicznej, przeciwpożarowej, ścieków agresywnych
 • armatury nisko i wysokociśnieniowej
 • prac izolacyjnych
 • usuwanie zakłóceń ruchowych i usterek, prowadzenie remontów poawaryjnych

Wykonawstwo i remonty sieci

 • wodnych
 • sprężonego powietrza
 • parowych
 • centralnego ogrzewania

Nasze zespoły spawaczy mogą  wykonywać prace  w zakresie spawania stali  węglowych, stopowych, ferrytycznych oraz austenitycznych w pełnym przedziale średnic i grubości metodami spawania gazowego, elektrycznego, TIG, MAG, TIG/EO we wszystkich pozycjach spawania.

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) na wytwarzanie,  naprawę i modernizację urządzeń ciśnieniowych.