| | 0 Comments

Przeglądy konserwacyjne Podestu Ruchomego typu HA16RTJ

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 17.05.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Krzysztof Majczyk – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Monika Chmielecka  – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 726 490 093– Krzysztof Majczyk  668 253 139– Monika Chmielecka E-mail krzysztof.majczyk@megazec.pl monika.chmielecka@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i adres Zamawiającego […]

| | 0 Comments

Ogłoszenie sprzedaży przyczepy specjalnej asenizacyjnej

PRZYCZEPA — OGŁOSZENIE

| | 0 Comments

Wykonanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej wymiany zasuwy A3N401

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 16.05.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Przemysław Rutyna – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Monika Chmielecka  – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 726 490 064 – Przemysław Ruryna  668 253 139– Monika Chmielecka E-mail przemyslaw.rutyna@megazec.pl@megazec.pl monika.chmielecka@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i adres Zamawiającego […]

| | 0 Comments

Remont armatury wysokociśnieniowej wraz z nastawą zaworów bezpieczeństwa i urządzenia sterującego na kotłach OP 230 nr 1 – 4 na EC II w latach 2022-2024 w Oddziale Elektrociepłownia w Bydgoszczy” – zgodnie z zakresem opisanym w załączniku nr 1 do SWZ

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 09.05.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Piotr Matalewski  – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Małgorzata Kozicka-Jankowska – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 606 649 916 – Piotr Matalewski 726 490 103– Małgorzata Kozicka-Jankowska E-mail piotr.matalewski@megazec.pl malgorzata.kozicka@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i adres […]

| | 0 Comments

Najem pracowników do realizacji prac czyścicielskich realizowanych na terenie PGE Energia Ciepła Oddział Bydgoszcz

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 29.04.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Elżbieta Raczyńska  – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Monika Chmielecka – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 726 490 062– Elżbieta Raczyńska 668 253 139 – Monika Chmielecka E-mail elzbieta.raczynska@megazec.pl monika.chmielecka@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i adres Zamawiającego […]

| | 0 Comments

Wykonanie prac remontowych oraz spawalniczych na urządzeniach i instalacjach energetycznych

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 27.04.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Matalewski Piotr   – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Małgorzata Kozicka-Jankowska – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 606 649 916– Matalewski Piotr   726 490 103– Małgorzata Kozicka-Jankowska E-mail matalewski.piotr@megazec.pl malgorzata.kozicka@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i […]