| | 0 Comments

Zakup podstawowych narzędzi

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Sukcesywne dostawy olejów i smarów dla „MEGAZEC” sp. z o.o. w Bydgoszczy

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Zakup podstawowych mierników

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Wynajem pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia instalacji wraz z kierowcą

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Prace związane z konserwacją, pomiarami i regulacją parametrów Elektrofiltrów oraz usuwanie awarii w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 1 w Krakowie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania    

| | 0 Comments

Zagospodarowanie odpadów z czyszczenia instalacji IMOS o kodzie: 10 01 07; 10 01 21

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Sukcesywne zakupy wraz z dostawą środków ochrony osobistej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Czyszczenie dysz wtrysku wody amoniakalnej instalacji SCR

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Wynajem pojazdu ssąco-tłoczącego na materiały sypkie wraz z kierowcą.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Dostawa wyrobów hutniczych

 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania