| | 0 Comments

Wykonanie prac remontowych oraz spawalniczych na urządzeniach i instalacjach energetycznych

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Dostawa części do wentylatora młynowego WM 31 w EC II Bydgoszcz

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Roboty ziemne przy budowie przyłączy ciepłowniczych przy ul. Rembowskiego 6, Kilińskiego 14, Długiej w Zgierzu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Zakup lokalizatora Megger vLoc-3 5000

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Zakup odbiornika galwanometrycznego Megger ESG NT

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Wykonanie badań diagnostycznych walczaka kotła K71 w EC Szczecin

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Dostawa kabla teletechnicznego oraz głowic kablowych

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Dostawa materiałów hutniczych wg wykazu wraz z atestami

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Dostawa kabla energetycznego do „MEGAZEC” sp. z o.o.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Dostawa części do wentylatora młynowego WM 31 w EC II Bydgoszcz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania