| | 0 Comments

Dostawa wraz z montażem i sprawdzeniami zestawu instalacji światłowodowej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Dostawa materiałów do przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Opracowanie instrukcji eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej dla zadania: „Modernizacja obwodów wtórnych na wyprowadzeniu mocy z TG-2 w EC Bydgoszcz

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Zakup samochodu osobowego dla „MEGAZEC” sp. z o.o.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Opracowanie projektu budowlanego i dostarczenie wymaganej w OPZ dokumentacji

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Dostawa pomiaru on-line do monitorowania wyładowań niezupełnych z oprogramowaniem

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Zakup materiałów hutniczych

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Zakup zagęszczarki dwukierunkowej BELLE RPX 35/50

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Zakup kabli i przewodów elektrycznych

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

| | 0 Comments

Zakup wózka widłowego zgodnie z OPZ- Unieważnienie postępowania

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 25.10.2021r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Monika Chmielecka Telefon 668 253 139 E-mail monika.chmielecka@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i adres Zamawiającego „MEGAZEC” Sp. z o.o. ul. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł megazec@megazec.pl INFORMACJE […]