| | 0 Comments

Zakup odbiornika galwanometrycznego Megger ESG NT

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 25.04.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Marcin Padzikowski  – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Małgorzata Kozicka- Jankowska  – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 661 447 843 – Marcin Padzikowski  726 490 103– Małgorzata Kozicka-Jankowska E-mail marcin.padzikowski@megazec.pl malgorzata.kozicka@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i […]

| | 0 Comments

Dostawa części do wentylatora młynowego WM 31 w EC II Bydgoszcz

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z DNIA 25.04.2022r.: SWZ  oraz Zał. nr 5 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia  Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 22.04.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Piotr Matalewski  – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Małgorzata Kozicka-Jankowska – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 606 649 916– […]

| | 0 Comments

Roboty ziemne przy budowie przyłączy ciepłowniczych przy ul. Rembowskiego 6, Kilińskiego 14, Długiej w Zgierzu

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 15.04.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Ryszard Tomczyk  – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Monika Chmielecka  – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 726 490 006 – Ryszard Tomczyk  668 253 139 – Monika Chmielecka E-mail ruszard.tomczyk@megazec.pl monika.chmielecka@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i adres […]

| | 0 Comments

Zakup lokalizatora Megger vLoc-3 5000

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 14.04.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Marcin Padzikowski  – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Monika Chmielecka  – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 661 447 843 – Marcin Padzikowski  668 253 139 – Monika Chmielecka E-mail marcin.padzikowski@megazec.pl monika.chmielecka@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i adres […]

| | 0 Comments

Wykonanie badań diagnostycznych walczaka kotła K71 w EC Szczecin

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z DNIA 14.04.2022r. Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 14.04.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Mirosław Gołecki  – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Małgorzata Kozicka-Jankowska  – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 604 462 943– Mirosław Gołecki  726 490 103 – Małgorzata Kozicka-Jankowska E-mail mirosław.gołecki@megazec.pl malgorzata.kozicka@megazec.pl […]

| | 0 Comments

Dostawa kabla teletechnicznego oraz głowic kablowych

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 12.04.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Przemysław Rutyna  – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Małgorzata Kozicka-Jankowska  – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 726 490 064 – Przemysław Rutyna  726 490 103 – Małgorzata Kozicka-Jankowska E-mail przemysław.rutyna@megazec.pl malgorzata.kozicka@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i adres Zamawiającego […]

| | 0 Comments

Dostawa materiałów hutniczych wg wykazu wraz z atestami

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 07.04.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Adam Żywica – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Monika Chmielecka – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 802 700 023 – Adam Żywica 668 253 139 – Monika Chmielecka E-mail adam.zywica@megazec.pl monika.chmielecka@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i adres […]

| | 0 Comments

Usługa geodezyjna w Bydgoszczy przy ul. Hutniczej

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 01.04.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Przemysław Rutyna  – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Małgorzata Kozicka-Jankowska  – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 726 490 064 – Przemysław Rutyna  726 490 103 – Małgorzata Kozicka-Jankowska E-mail przemysław.rutyna@megazec.pl malgorzata.kozicka@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i adres Zamawiającego […]

| | 0 Comments

Dostawa kabla energetycznego do „MEGAZEC” sp. z o.o.

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z DNIA 29.03.2022r.: Zał. nr 5 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 29.03.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Przemysław Rutyna – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Małgorzata Kozicka-Jankowska – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 726 490 064 – Przemysław […]

| | 0 Comments

Dostawa części do wentylatora młynowego WM 31 w EC II Bydgoszcz

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 25.03.2022r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Piotr Matalewski  – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Małgorzata Kozicka-Jankowska – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 606 649 916– Piotr Matalewski 726 490 103 – Małgorzata Kozicka-Jankowska E-mail piotr.matalewski@megazec.pl malgorzata.kozicka@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i adres Zamawiającego […]